menylukk

 

Profilbilde til sosiale medier

 

Dei siste åra har behovet for profilbilde til diverse sosiale medier, CV, nettsider og liknande auka. Mange jobbar sjølvstendig, og ser at eit godt portrett av seg sjølv, er naudsynt for å formidle profesjonalitet.

Med auka bruk av sosiale medier og andre nettsider, ser vi at fleire har behov for enkle og profesjonelle portrett tilpassa denne bruken. Vi har difor laga til ein pakkepris som inkluderer fotografering på 10-15 minutt og ei ferdigredigert bildefil til bruk i CV'ar, LinkedIn, sosiale medier og andre kanalar der du ønskjer å gje eit godt førsteinntrykk. Pris på fotografering i studio og ei fil er 1795,- og eventuelle tilleggsfiler er prisa til 500,-/stk.

 

Kontakt oss

Så kjekt at du kom innom sida vår!
Har du spørsmål til oss eller ønskjer å bestille time kan du gjerne sende oss ein e-post på foto@reiakvam.no, så svarar vi så fort vi kan.

Du kan også ta kontakt på 57 82 19 77, så set vi opp ein time med det same!

 

Fotografiske tenester

Ordinære opningstider:
Kvardagar 09:00-16:30

Torsdagar 09:00-18:00

Laurdagar 10:00-14:00

For endra opningstider ved høgtider:
sjå Google eller Facebook-sida vår.

Siste nytt frå Instagram

@fotografreiakvam

Reiakvam Foto as

https://www.reiakvam.no/ - MVA 936968201

- Din fotograf i Førde sidan 1946

Reiakvam Foto as

MVA 936 968 201

Din Fotograf i Førde sidan 1946

Ordinære opningstider:
Kvardagar 09:00-16:30

Torsdagar 09:00-18:00

Laurdagar 10:00-14:00