Historia vår

Reiakvam Foto vart starta av Dagfinn Reiakvam (1917-1983) rett etter 2. verdskrigen og har sidan 1949 halde til i Hafstadvegen 15. Dagfinn arbeidde som fotograf frå før den 2. verdskrigen og fram til han døydde i 1984. Samstundes som han hadde fotoforretning i Førde, reiste han også mykje rundt i Sogn og Fjordane og fotograferte. Han etterlet seg eit variert arkiv med bilete av landskap, folkeliv, portrett og brudepar – bilete som i dag er av høg historisk verdi.

Olav, Dagfinn og Bjarne Reiakvam i deira studio ein gong på 1970-talet.

Bjarne (1946) og Olav Reiakvam (1949), sønene til Dagfinn, dreiv Reiakvam Foto på 80-,90- og 2000-talet. Dei hadde i denne perioden avdelingar både i Hafstadgåden og i Førde Torg, i tillegg til hovudforretninga vår i Hafstadvegen 15. Bjarne var dagleg leiar og stod for drifta av sjølve butikken, medan Olav var fotograf og fagleg ansvarleg.

I 2008 vende dotter til Olav, Dagrun Reiakvam, heim frå endte studiar i England og Bergen, og ho tok til å jobbe i familiebedrifta. I 2013 overtok ho butikken og er no eigar av Reiakvam Foto. Samme året tok ho også sveineprøva i fotograffaget, og er dermed tredje genereasjon Reiakvam med sveinebrev. Bjarne er i dag pensjonist, men er innom og hjelper til ved høve. Sjølv om Olav er passert67 år, er han framleis kyndig tilsett fotograf på Reiakvam Foto. Vi er sjølvsagt også medlemmar i Norges Fotografforbund, og Dagrun deltek på møter i NFF sin regi jamnleg.

 

 

Til toppen av sida|Del dette innlegget på Facebook|Del dette innlegget på epost|Få nye innlegg på epost