menylukk

 

Historia vår

 

Reiakvam Foto vart starta av Dagfinn Reiakvam (1917-1983) rett etter 2. verdskrigen og har sidan 1949 halde til i Hafstadvegen 15. Dagfinn arbeidde som fotograf frå før den 2. verdskrigen og fram til han døydde i 1983. Samstundes som han hadde fotoforretning i Førde, reiste han også mykje rundt i Sogn og Fjordane og fotograferte. Han etterlet seg eit variert arkiv med bilde av landskap, folkeliv, portrett og brudepar – bilde som i dag er av høg historisk verdi.

 

Bjarne (f. 1945) og Olav Reiakvam (f. 1949), sønene til Dagfinn, dreiv Reiakvam Foto på 80-,90- og 2000-talet. Dei hadde i denne perioden avdelingar både i Hafstadgåden og i Førde Torg, i tillegg til hovudforretninga vår i Hafstadvegen 15. Bjarne var dagleg leiar og stod for drifta av sjølve butikken, medan Olav var fotograf og fagleg ansvarleg. Olav vart utdanna ved Harrow School of Photography i London i åra 1968-1972. Etter dette tenestegjorde han som fotograf i Mannskapsavisa i Luftforsvaret, før han vende tilbake til Reiakvam Foto for å arbeide saman med far sin. Der tok han seinare sveineprøva og han har også tatt meisterbrevet og kan med dette kalle seg meisterfotograf.

 

Dagrun Reiakvam (f. 1982) vende etter studiane tilbake til Førde og Reiakvam Foto hausten 2008. Utdanninga si har ho ifrå Kent Institute of Art and Design, og ho har bachelor i kusthistorie frå Universitet i Bergen i tillegg til ein bachelor i spesialisert kunst med hovudvekt på fotografi frå Kunsthøgskulen i Bergen. Sveineprøva tok ho i juni 2013, og er dermed tredje generasjon Reiakvam som har sveinebrevet. I 2013 overtok ho butikken og er no eigar av Reiakvam Foto. Bjarne, Olav og Dagrun er alle stolte medlemmar av Norges Fotografforbund (NFF) og Dagrun deltek årleg på samlingar i NFF sin regi.

 

Reiakvam Foto AS anno 2019

Bjarne er i dag pensjonist, men er innom og hjelper til og tek ein kaffikopp ved høve. Sjølv om Olav er passert 70 år, er han framleis tilsett i familiebedrifta, og hjelper gladeleg til i høgsesongar og elles ved behov.

 

Reiakvam Foto AS er framleis i drift som kombinert fotograf og fotobutikk. Butikkdelen er medlem i kjeden Elitefoto , og den utgjer framleis ein vesentleg del av arbeidsmengda og omsetnaden til Reiakvam Foto AS. I 2016 investerte vi i ein ny tørrlab, som vi kan produsere bilde opp til 30 cm breidde på.


På bilde ser vi Bjarne, Dagrun og Olav Reiakvam fotografert av broren til Dagrun og sonen til Olav, Dagfinn Olav Reiakvam. Bilde er tatt i samanheng med ein artikkel i avisa Firda då Reiakvam Foto fylte 70 år i 2016.

Reiakvam Foto AS anno 2019

Bjarne er i dag pensjonist, men er innom og hjelper til og tek ein kaffikopp ved høve. Sjølv om Olav er passert 70 år, er han framleis tilsett i familiebedrifta, og hjelper gladeleg til i høgsesongar og elles ved behov.

 

Reiakvam Foto AS er framleis i drift som kombinert fotograf og fotobutikk. Butikkdelen er medlem i kjeden Elitefoto, og den utgjer framleis ein vesentleg del av arbeidsmengda og omsetnaden til Reiakvam Foto AS. I 2016 investerte vi i ein ny tørrlab, som vi kan produsere bilde opp til 30 cm breidde på.

 

På bilde ser vi Bjarne, Dagrun og Olav Reiakvam fotografert av broren til Dagrun og sonen til Olav, Dagfinn Olav Reiakvam. Bilde er tatt i samanheng med ein artikkel i avisa Firda då Reiakvam Foto fylte 70 år i 2016.

Kontakt oss

Så kjekt at du kom innom sida vår!
Har du spørsmål til oss eller ønskjer å bestille time kan du gjerne legge att ei melding

i skjemaet under, så svarar vi så fort vi kan.

Du kan også ta kontakt på 57 82 19 77, så set vi opp ein time med det same!

Fotografiske tenester

Reiakvam Foto as

MVA 936 968 201

Din Fotograf i Førde sidan 1946

Ordinære opningstider:
Kvardagar 09:00-16:30

Torsdagar 09:00-18:00

Laurdagar 10:00-14:00

Ordinære opningstider:
Kvardagar 09:00-16:30

Torsdagar 09:00-18:00

Laurdagar 10:00-14:00

For endra opningstider ved høgtider: sjå Facebook-sida vår.

Reiakvam Foto as

MVA 936968201

- Din fotograf i Førde sidan 1946

Siste nytt frå Instagram

@fotografreiakvam